• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om voksenopplæring

Personalia og utdanningsbakgrunn

Informasjon

Rauma voksenopplæring gir opplæring etter kapittel 4A i Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova)


Ordinær opplæring gis etter Opplæringsloven §4A-1. Du kan få opplæring i fagene du trenger for å få vitnemål fra grunnskolen: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag eller KRLE. Du kan få opplæring i et eller flere, eller deler, av fagene.

Utover dette kan du også søke om opplæring i lese-, skrive-, regne-, muntlige eller digitale (IKT) ferdigheter.

Rett til spesialundervisning etter Opplæringslova § 4A-2 kan du få, dersom du har særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter og kunnskaper for å kunne fungere i dagliglivet. Dette inkluderer kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og mestring av dagliglivets gjøremål. Retten gjelder også om du har behov for opplæring i kommunikasjonsferdigheter og/eller lese- og skriveferdigheter etter f.eks. sykdom eller skade.


Saksgang:

Du kan søke om voksenopplæring når som helst i løpet av året.

Søker du før 1. mars er hovedregelen at du får vedtak i begynnelsen av juni, og skoletilbudet starter i siste halvdel av august. Opplæringa er gratis, og organiseres utfra dine behov.

Når skolen mottar søknaden, blir du (og de du eventuelt vil ha med deg) kalt inn til en samtale med avdelingsleder og evt. en saksbehandler fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). PPT utarbeider en sakkyndig vurdering, som er grunnlaget for skolens vedtak om opplæring.  


Er det noe du lurer på, eller ønsker du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet?

Kom innom skolen, eller ring 907 67 245.

Velg hvilken type undervisning du vil søke på
Personalia
/
/
Kontaktpersoner (fylles kun ut ved behov)
/
/
/
/

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader