• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Meddommer/skjønnsmedlem

Meddommer

Kort om oppgaven:

 • Du skal avgjøre skyldspørsmål i rettssaker sammen med andre meddommere og fagdommere
 • Du kalles inn til 1-3 rettssaker i året
 • Du har møteplikt
 • Du får vanligvis fri fra jobb for å utføre vervet. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes
 • Du velges for 4 år
 • Du får opplæring

Hvem kan være meddommer?

 • Du må være mellom 21 - 70 år gammel ved starten av fireårsperioden (unntaket er skjønnsmedlemmer, der det ikke er øvre aldersgrense)
 • Du må kunne snakke og forstå norsk
 • Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller være registrert som bosatt i Norge de siste 3 årene
 • Du må bestå vandelssjekk

Du finner mer infomasjon om meddommervervet på nettsiden til Norges domstoler 

 

Opplysninger om søker
/
/
Ønskede verv

Du kan ikke være meddommer i Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett samtidig, men alle andre kombinasjoner er tillatt.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader