• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om nedsettelse/fritak for eiendomsskatt

Søknaden gjelder

Nedsettelse, utsettelse eller ettergivese av eiendomsskatt skjer etter § 28 i Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).

Formannskapet kan redusere eller ettergi eiendomsskatt etter søknad fra eier. Reduksjon/ettergivelse kan bare gjøres etter en særskilt vurdering av søknad fra den enkelte for gjeldende år.

Det er to vilkår som må vurderes for å kunne innvilge en slik søknad; det må foreligger «særlige grunner» og disse gjør det «særs urimelig» å kreve inn eiendomsskatten.

Kommunestyret har fattet vedtak om at hjemmelshavere der eier/husstandens samlede brutto inntekt ikke overstiger 3 G, og med mindre enn 1 G i kontant beholdning eller innestående i bank kan innvilges fritak. Eier må selv bebo hus/leilighet det søkes fritak for.


Eiendom

Opplysninger om eiendommen

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader