• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om beregning av lønnsansiennitet

Om arbeidstaker og arbeidsgiver

Det skal foretas beregning av lønnsansiennitet ved nytilsettinger, og ved overgang til ny stilling. Reglene for godkjenning av lønnsansiennitet kan variere fra stilling til stilling.

For å få beregnet korrekt lønnsansiennitet, må du sende ferdig utfylt skjema, sammen med dine arbeidsattester/tjenestebevis, og eventuelt fødsels-/adopsjonsattest/legeerklæring ved omsorgsarbeid etter fylte 18 år.

Kun dersom bedriften ikke lenger eksisterer kan vi godta annen dokumentasjon, for eksempel utskrift fra A-registeret hos NAV, i tillegg til lønns- og trekkoppgave/skatteoppgjør.

Dersom arbeidsattester/tjenestebevis sendes inn på et senere tidspunkt, vil ny lønnsansiennitet bli beregnet etter gjeldende regler med virkning fra den dato lønn-/HR-avdelingen mottar dokumentene.

Alle attester/tjenestebevis/erklæringer må sendes snarest, og senest innen tre måneder etter signering av arbeidskontrakten.

Hvis du ikke sender alle attester/tjenestebevis/erklæringer med dette skjemaet, kan de ettersendes per e-post eller post til:

lonn@rauma.kommune.no

eller

Rauma kommune, lønnsavd.
Vollan 8a
6300 Åndalsnes


All arbeidstjeneste og permisjoner må dokumenteres med attester (tjenestebevis/fødselsattester), da det skal bekrefte ansettelsesforhold i lønnet arbeid, ha eksakt fra- og til-dato og oppgi stillingsprosent eller antall timer.

Lønnsansiennitet beregnes ut i fra reglene i overenskomstene og interne retningslinjer i Hovedtariffavtalen. Reglene for godkjenning av lønnsansiennitet kan variere fra stilling til stilling, jf. KS' personalhåndbok kap. 4.6 og HTA fellesbestemmelser kap. 12

Om arbeidstakeren
/
/
Informasjon om arbeidssted

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader